[Articles]

 • Saad Shakir Hussein and Emad K. Al-Shakarchi*
 • 2024; 25(3): 323-331
 • Sinem Aksan* and Nezehat Ediz
 • 2024; 25(3): 332-344
 • Ning Zhang, Xingzhang Guo, Yuyan Li, Jian Zhang* and Tingting Yu
 • 2024; 25(3): 355-364
 • Hoang Trung Ngon*, Phan Dinh Tuan, Nguyen Tuan Anh and Kieu Do Trung Kien*
 • 2024; 25(3): 375-383
 • Zhiqiao Li, Yanli Ren, Jianzhang Hao, Jie Xu, Panling Yan, Xiang Zhang* and Lin Li
 • 2024; 25(3): 389-403
 • Jian Sun, Zhonghao Tian, Junran Huang, Jinmei Yao*, Lu Wang and Yang Zhang
 • 2024; 25(3): 425-438
 • Nam Jun Ahn, Jang Beom An, Ji Ye Lee, Seon Jin Mun, Dong Ho Lee, Hyung Soo Ahn, Kyoung Hwa Kim and Min Yang*
 • 2024; 25(3): 439-445
 • Shuai Wang, Aixun Wang, Xudong Fu*, Keyang Wu, Xianwei Zhang and Yongpeng Tang
 • 2024; 25(3): 446-456
 • Francisco Moreno Candel* and Jose Antonio Aguilar Galea
 • 2024; 25(3): 465-473
 • 2024; 25(3): 473-473
 • 2024; 25(3): 473-473
 • Journal of Ceramic Processing Research
 • Abbr: J. Ceram. Process. Res.
 • 2024; 25(3): 323-473
Most Read Articles